С Решение № 2026-МИ от 25.08.2023 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи Общинска избирателна комисия (ОИК) в община Мездра за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В решението се посочва, че в ЦИК е постъпило писмо с вх. №МИ-06-260\116 от 24 август 2023 г. от кмета на община Мездра, с предложение за състав на ОИК – Мездра. Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7, във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81, във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс (ИК) и Решение №1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 от ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение №1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на ОИК – Мездра.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от ИК Централната избирателна комисия назначава Общинска избирателна комисия в община Мездра в състав от 11 членове, както следва:
• председател – Пенка Петрова,
• заместник-председатели – Камелия Татарска, Красимир Истатков, Марин Маринов и Цветелин Маринов,
• секретар – Йонка Йотова,
• членове – Елена Прокопиева, Христина Петкова, Таня Таушанова, Татяна Маринова и Росица Сергеева.

ОИК – Мездра встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г. На назначените членове на ОИК ще бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.