Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ), с. Хърлец търси да назначи служител на длъжност „Трудотерапевт”
Документите се подават в сградата на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с. Хърлец, ул. „Антим I” № 2, от 19.01.2022 г. до 16:00 ч. на 31.01.2022 г.
Повече информация ТУК