В населените места Хърлец, Бутан и Крива бара има изградени три нови детски и спортни площадки.

В с. Бутан се намира най-голямата подобна площадка, която е разположена в парка до кметството. В с. Хърлец детските съоръжения се намират в района на ул. „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Августа” и ул. „Кольо Фичето”, а в с. Крива бара на разположение за жителите има нова фитнес площадка. Предвижда се да бъде изградена подобна площадка за игра и в с. Гложене.

„Изключително много се радвам, че успяхме да изградим площадки и в населените места от общината. Така ще знам и ще съм спокойна, че децата там ще има къде да играят и да се забавляват. Догодина и в Гложене ще бъде изградена голямо и удобно съоръжение за игра и почивка”, сподели кметът на община Козлодуй Маринела Николова.

Площадките са с висока игрова стойност, изразена в следните общи игрови функции: люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, експериментиране, учене, общуване – колективни игри. Обновено е парковото оборудване, поставени са нови пейки и кошчета за отпадъци.

Детските съоръжения са многофункционални, подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси, отговарящи на мащабите на площадките.

Настилките в зоните за безопасност на съоръженията са изградени от каучукови ударопоглъщащи плочи, с добра еластичност и съобразени с действащата нормативна уредба.

От общинския бюджет ежегодно ще се отделят средства в размер на 250 000 лв. за изграждане на нови детски площадки в междублоковите пространства.

През месец май в Козлодуй бяха оформени четири кътове за игри и почивка.

Общо седем са детските и спортни площадки, които Община Козлодуй изгради през настоящата година.