Община Козлодуй уведомява, че утре, 11 юли 2023 г., в гр. Козлодуй и населените места (с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара), ще се извърши последващо наземно третиране срещу комари, с препарат Ротрин, и авиационно третиране, с препарат Вектобак.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от изгрев слънце до 9:00 часа – авиационното и от 20:00 часа – наземното.