На територията на цялата община ще бъде извършено наземно и авиационно третиране срещу комари.

Следващата седмица, при подходящи метеорологични условия (липса на валежи), на 19.06. (понеделник) и 22.06.2023 г. (четвъртък), ще се извърши последващо наземно и авиационно третиране.

Наземното третиране ще се извърши с препарат ротрин а авиационното, с препарат вектобак. Третирането ще се извърши в град Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара).

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от изгрев слънце до 9:00 часа – авиационното, и от 20:30 часа – наземното.