Технически университет – Габрово започна приема на документи за бизнес-ориентирано обучение.

До 15 февруари е срокът за приемане на документи за образователно-квалификационната степен „магистър” бизнес-ориентирано обучение по специалностите:

Мениджмънт на индустриалното предприятие (МИП), Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията (ИИМИ).

Обучението в тези магистърски специалности съответства на концепцията за академично образование с интердисциплинарен характер.

Завършилите специалност МИП и ИИМИ са подготвени за самостоятелно изпълнение на икономо-управленски функции и инженерни, приложни и аналитични дейности в търговски дружества от секторите на националната икономика и нестопански организации.

Началото на ползотворните отношения между Община Козлодуй и Технически университет – Габрово бе поставено по инициатива на Драгомир Маринов, общински съветник от Общински съвет Козлодуй.

През октомври 2020 г. се състоя първата среща между ръководствата на двете институции, на която бе обсъдена възможността за партньорство за реализиране на бизнес-ориентирано обучение на студенти за следващата академична година

В края на 2020 г. бе подписан договор между Община Козлодуй и ТУ – Габрово за сътрудничество и съвместна дейност в областта на обучението на студентите от специалности: „Стопанско управление”, „Индустриален мениджмънт” и „Публична администрация”.