Областният управител на област Враца г-н Иван Сълов ще проведе консултации за състав на РИК на 17 септември 2021 г.

В изпълнение на чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, обнародвано в ДВ., бр. №73/03.09. 2021 г., областният управител Иван Сълов кани парламентарно представените в 46-тото Народно събрание, партии и коалиции от партии на консултации за определянето на състава на Районна избирателна комисия – Враца.

Консултациите ще се проведат на 17 септември 2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Враца, ет. 6, бул. “Демокрация“№ 1 , град Враца, при спазването на действащите противоепидемични мерки.

Консултациите са публични.