Служители на звено „Инспекторат“, съвместно с полицията съставиха два акта на лица, неспазващи Наредбата за поддържане и опазване на чистотата.

Нарушителите са установени в района на бул. “Втори юни”. Лицата вече са премахнали разлепените материали.

Проверките на Инспектората продължават.