Служители на звено „Инспекторат“ към Община Враца съставиха акт на лице, нарушаващо Наредбата за поддържане и опазване на чистотата.

Нарушителят е установен по време на разлепване на рекламни материали на нерегламентирани за това места в района на Централна градска част. На лицето е съставен акт.

Проверките на Инспектората продължават.