Кметът Калин Каменов подкрепя въвеждането на високотехнологичен продукт, в полза на хора със зрителни увреждания, както и да бъде отпусната субсидия за неговото закупуване.

Това стана ясно на проведена среща във Враца, на която бе представено модерно медицинско устройство, с което се компенсира липсата на зрение в незрящи лица.

На срещата, която се проведе в Заседателната зала на Община Враца, присъстваха кметът Калин Каменов, заместник-кметът Петя Долапчиева, председателят на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ – д-р Иван Янев, председателят на общинската структура на Съюза на слепите в България – Илияна Киркова, директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ Галина Статкова, председателят на НПО Вестители 2007 –Хрисим Чучков, представители на фирмата-производител, на Български Червен кръст, на Турския Червен полумесец, на бизнеса от Враца, експерти.

Демонстрация на високотехнологичното устройство бе представена от д-р Иван Янев, който обясни, че то е разработено в Израел и помага на незрящите лица да имат пълноценен живот.

Модерната технология OrCam MyEye (Моето око) е с размерите на по-голяма флашка и може да се прикрепи към рамката на очила. С устройството човек със зрителни проблеми може да чете, да разпознава лица, да идентифицира продукти, баркодове, цветове. То може още да засича банкноти, имена на улици и светофарни уредби.

Представителят на компанията-производител поясни, че вече са провели разговори с народни представители, които да внесат искане в Народното събрание, закупуването на устройството да се поема от държавата и по този начин повече хора със зрителни проблеми да могат да се социализират отново в обществото.

Кметът Калин Каменов заяви, че подкрепя инициативата и поема ангажимент да внесе предложение в Общинския съвет за разкриване на фонд, чрез който да се отпускат средства на незрящи лица за закупуването на високотехнологичното устройство.

„Фондът може да бъде и смесен, като него да се включат и дарители. Ще бъдат разработени и критерии, по които да се отпускат необходимите средства“ – допълни още кметът на Община Враца.