Съдия Вероника Бозова от Районен съд – Враца изнесе беседа пред ученици от девети клас на СУ „Козма Тричков“ във Враца.

Лекцията бе на тема „Разделение на властите в България и влиянието на медиите върху работата на трите власти“. Срещата е продължение на започналите още в 2014 г. лекции за ученици с цел запознаването им с работата на съда.

Съдия Бозова разказа на учениците за трите власти в България – законодателна, изпълнителна и съдебна, за разликите между тях, а също за мястото и ролята на съдебната власт.

Тя запозна учениците и с т.нар. „четвърта власт“ – медиите, с това какви са принципите им на работа, с етичния кодекс на журналистите, с отговорностите, които носят, с това може ли и как една новина да повлияе на общественото мнение и при вземането на съдебно решение, и как съдът запазва своята независимост.

Темата бе избрана след разговор с учениците и предизвика голям интерес.

Зададени бяха множество въпроси, на които съдия Вероника Бозова отговори обстойно.

„Надяваме се обстановката да позволи да направим още подобни срещи, като темите за тях отново ще се отнасят до работата на съда, но и ще бъдат съобразени с интереса на учениците“ – коментира съдия Бозова от Районен съд – Враца.