От началото на месец август 2021 г. г-н Ивайло Асенов е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй до обявяване на конкурс.

Той започва работа като учител в Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”. От 1999 г. е преподавател в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, има над 25 години стаж като учител по математика, информатика и информационни технологии.

Г-н Ивайло Асенов се ползва с уважението на колектива и заема мястото на досегашния титуляр г-жа Мария Костова, която се оттегля поради пенсиониране.

Г-жа Костова e обичан и уважаван директор на училището с 35 години управленски опит. През 2019 г. тя е наградена с грамота и плакет за цялостен принос в развитието на образователното дело в община Козлодуй.

Госпожа Костова е носител на множество награди и отличия като ръководител и преподавател по френски език.

С упорита и системна работа тя води колектива към постоянно развитие, което дълги години поставя училището на достойно място сред средните училища в страната.