Във връзка с извършване на строителни дейности на частен обект, на 09.02.2021 г. /вторник/ и на 10.02.2021 г. /сряда/, от 08.00 ч. до 17.00 ч., ще бъде ограничено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошин“.

Фирмата, извършваща дейностите, е уведомила Община Враца и компетентните институции и е създадена временна организация за движение.