На 14.05.2021 г. /петък/ ще бъде ограничено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошин“.

Временната организация се въвежда във връзка с извършване на строително-ремонтни работи на изграждащ се обект в района.