Поради извършване на строителни дейности от „Аресгаз“ ЕАД, на 30.01.2021 г. /събота/, от 08:00 до 16:00 часа, временно ще бъде ограничено движението по част от ул. „Илинден“.

Фирмата, извършваща дейностите, е уведомила Община Враца и компетентните институции и е създадена временна организация за движение.