От днес, 7 май 2021 г., от 08:00 часа, стартират ремонтни дейности на улицата зад сградата на Община Козлодуй, във връзка с проект „Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”.

Участъкът ще включва пътя южно от сгрaдата на Общината, в посока бл. „Радецки”, до ул. „Търговска”.

Община Козлодуй моли на посочената дата всички паркирани автомобили пред съответните блокове да бъдат преместени.

На 10 май ще стартират ремонтни дейности и на паркинга пред бл. 71.

Община Козлодуй работи по дългосрочен четиригодишен проект „Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”, като за целта в общинския бюджет всяка година, от 2020 г. включително, са заложени и ще се залагат по 500 000 лв.

Предвидено е фрезоване и асфалтиране на проблемни участъци от уличната мрежа на територията на общината.