Днес, от 14:00 часа, ще стартират 72-часови проби в експлоатационни условия на новоизградения водопровод от язовир „Среченска бара“ до Враца.

Дейностите се извършват от фирмата-изпълнител по проекта, съвместно с представители на Вик-Враца и Община Враца.

В рамките на тестовия период е възможно наличието на минимални отклонения като повишена мътност на водата.

генерал агрохимикали