Специализирани екипи започват обработка на тревните площи на територията на града.

Пръскането против насекоми се осъществява с наземна техника на „ДДД Груп Дезинфекционна станция“ ООД.

Дейностите ще се извършват по квартали и ще стартират от 2 април, при благоприятни метеорологични условия. Ще бъдат обхванати и детските площадки в града.

На обработените пространства ще се поставят обозначителни табели.

Ще се извърши и ларвицидна обработка на всички водни обекти, които са потенциален източник за развитието на ларви на комари на територията на община Враца.