Стартира кампанията „Нулев отпадък”, организирана от община Козлодуй, като част от Общинския екологичен календар за 2019 г.

Предстои раздаването на 40 бр. компостери за домашно компостиране на жители от общината, чиито имот е с дворна част и зелени площи. Един компостер е с вместимост 420 литра и е изработен от пластмаса.

Почти две-трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти (растителни обелки, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, трева, шума, цветя, дървени вейки и др.).

Домашното компостиране е един изпитан метод за оползотворяване на биоразградимите отпадъци с получаването на компост, подходящ за обогатяване на градинската почва. Това от своя страна е много добра алтернатива на изхвърлянето на тези отпадъци в общия поток от битови отпадъци.

Компостерите ще бъдат раздадени на първите заявили желание, като за целта всеки желаещ трябва да подаде заявление

от общ характер на гише „Деловодство” в Център за информация и обслужване на граждани в сградата на Община Козлодуй на адрес: ул. „Христо Ботев” № 13 или на електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com. Задължително посочете име, адрес, телефон за връзка и желание да получите безплатно 1 бр. компостер. 

За един двор се допуска разполагането на не повече от 1 бр. компостер от кампанията „Нулев отпадък” 2019.

Следователно от един адрес е допустимо подаването на заявление само от един жител. Всеки компостер ще бъде придружен с инструкция за използване и предаден срещу подписан приемо-предавателен протокол.

Тъй като домашното компостиране е процес, който изисква време и желание и има своите тънкости, имате право 6 месеца след получаването му да го върнете на Общината, за да бъде пренасочен към друг желаещ да пробва. Община Козлодуй също има право да провери дали съоръжението се използва по предназначение и да го пренасочи към друг адрес.

Ако искате да водите по-екологосъобразен начин на живот, с намалено генериране на отпадъци, а в същото време да си произвеждате и нещо полезно за градината, като компоста, заявете своето желание до 15 юли 2019 г.