Средно по 8 000 лева безвъзмездна помощ в условията на пандемия са получили микропредприятия от област Враца. Това са малки фирми, в които работят до 10 души.

Подпомагането е по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.

254 фирми от област Враца са получили близо 2 милиона лева безвъзмездна помощ по европейската програма за подпомагане на микропредприятия в Covid кризата:

Фирмите, които отговаряха на условията за кандидатстване, получиха 10% от нетните приходи за 2019 година. Условието е да имат над 30 000. Съответно който е имал 30 000 оборот, е получил 3000, който има 100 000 е получил 10 000 помощ“, каза Цвети Иванова от Областния информационен център във Враца и допълни пред БНР:

„Предстои преразглеждане на условията за кандидатстване на програмата за микропредприятията и областните информационни центрове ще оказваме методическа помощ при повторно подаване на документи на тези бенефициенти, които не са одобрени при първото разглеждане“.