“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 28.04.2021г. в 09:00 часа в района между улиците “Александър Стамболийски”, “Демокрация” и “Никола Войводов” до отстраняване на аварията.