От началото на 2020 година, собствениците на превозни средства във Враца могат да изчислят сами дължимия данък за годината, чрез електронен калкулатор. Приложението може да бъде открито както на адрес: https://cartax.uslugi.io, така и на официалния сайт на община Враца, в раздел „Местни данъци и такси”.

Електронната услуга е напълно безплатна, като за изчисляването на дължимото задължение е необходимо да бъде посочена мощността на автомобила, годината на производство, както и екологичния стандарт.