Ани Арутюнян е новият областен управител на Видин. До този момент е била заместник областен управител на същата област.

Хоноруван преподавател е в катедра „Политология” в УНСС. Притежава богат опит в разработването на образователни и изследователски проекти в сферата на предприемачеството, насочени към малки и средни предприятия, както на национално, така и на международно ниво.