За времето от 28 септември до 1 октомври 2021г. в гр.Брашов,Румъния, инспекторите Георги Йорданов и Теодор Велковски от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР Враца, участваха в поредна работна среща по Проектът RAISA „Повишаване на осведомеността и подобряване на методите на работа за противодействие срещу измамите при вътреобщностни придобивания, засягащ бюджета на ЕС“.

ОД МВР Враца е един от партньорите по проекта съвместно с полицейски служби от Румъния и Унгария.

Основната цел в съвместната работа е създаването на професионална мрежа от служители в страните – пратньори, които да противодействат на данъчни измами, засягащи бюджетите на държавите в ЕС, както и подобряването на методите и техниките на разследване