6 са отворените оферти в тръжната процедура за избор на изпълнител за проектирането на пътен надлез над път II-17 в участъка между път I-1 Мездра – Ботевград и АМ „Хемус“.

Отворените оферти са на:

Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД;
ВИА-ПЛАН ЕООД;
ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД;
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;
ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД.

С изграждането на съоръжението ще се осигури безопасното преминаване на земеделските стопани и техниката им до обработваемите земи в непосредствена близост до път II-17.

С построяването на пътни връзки от новото съоръжение към общинския SFO 3059 и селскостопанския път, както и към второкласния път ще бъде осигурен безопасен достъп към съществуващия републикански път.

Прогнозната стойност на обществената поръчка за проектиране е 200 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

Снимката е илюстративна.