В рамките на проекта ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност на цялата сграда. Дейностите включват – цялостна реконструкция на покрива, подмяна на топлоизолацията и дограмата, ремонт на електрически и ВиК инсталации.
Ремонтните дейности предвиждат обновяване помещенията в сградата на Регионалната библиотека „Христо Ботев“, както и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Проектът се реализира с безвъзмездната финансова помощ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД, както и със собствени средства на Община Враца.