За пореден път бе санкционирано лице, което изхвърля голямо количество строителни и други отпадъци нерегламентирано.

Нарушителят е установен в рамките на съвместна проверка на Инспектората и полицията, в района на бл. №69, в ж.к. „Сениче“.

На лицето е съставен акт за нарушаване на наредбата за обществения ред, като е задължено да почисти депонирания отпадък.