Днес, 20 септември 2021 г., отец Пламен отслужи водосвет за здраве и успешна работа по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна и жилищни сгради”.

Одобреният проект на Община Козлодуй включва дейности по подобряване на енергийната ефективност и дейности по конструктивно укрепване на две многофамилни жилищни сгради – ж.к. 3, блок № 17, ж.к. 2, блокове № 39, № 40 и № 41, и една административна сграда на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама” (ОП СДР).

На откриването на обекта присъстваха: Гинка Иванова, зам.-кмет на община Козлодуй, Лилия Димитрова, директор на дирекция „Устройство на територията”, Атанас Терзиев, представител на фирмата изпълнител ДЗЗД „СТРОЙ ПРОЕКТ”, Васил Вутов, консултант строителен надзор на фирма „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, представители на общинска администрация и представител на сдружение „Топъл дом 2020”.

Зам.-кметът на община Козлодуй, г-жа Гинка Иванова, пожела на изпълнителите успешна и спорна работа.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 490 003,36 лв.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 210 календарни дни.

В периода 2018 – 2020 г. по OП „Региони в растеж” Община Козлодуй е изпълнила успешно 5 проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност, от които – на 9 обществени сгради и 9 жилищни сгради.