С пълно единодушие от 34 гласа ЗА Общинският съвет прие Плана за интегрирано развитие на община Враца (ПИРО).

Този документ е рамката, която обхваща всички идеи и възможности за развитие на общината през новия програмен период 2021-2027 г.

Всеки проект ще кандидатства за различни източници на финансиране, като най-голям дял имат европейските средства.

Икономическото развитие и подобряването на градската среда остават най-важните цели за екипа на кмета Калин Каменов.

В плана са включени 28 водещи проекта и 36 допълващи. Това ще даде възможност на Община Враца да бъде готова да кандидатства веднага, след като отделните програми и фондове започнат да приемат проектни предложения.

Предвижда се серия инвестиции в сферата на туризма и мерки за преминаване към кръгова икономика.

Тези теми се откроиха при общественото допитване, в което взеха участие над 1000 наши съграждани. Туризъм, екология и разкриване на нови работни места бяха категоричните приоритети за врачани, с които приетият документ се съобразява.

Най-важно е да се осигури водоснабдяване на Балкана, с което ще се развият различни видове туризъм. Основен проект е създаването на алпийски парк за екстремни преживявания. Ще се кандидатства за средства, с които да се възстанови лифтът, а също така ще има защитена зона за диви животни.

Целта е отделните елементи да се допълват, да удовлетворяват очакванията на туристите и да създават стойност за икономиката на Враца и региона.

Важни проекти, за които ще се търси финансиране, са изграждане на нова икономическа зона, водоснабдяване и канализация на населените места в общината, продължаване на мерките за енергийна ефективност за жилищни сгради, изграждане на нов закрит плувен басейн, построяване на спортна инфраструктура в училищата, оборудване на общинските здравни заведения, изграждане на хоспис, нов общински пазар, цялостно обновяване на парка в спортния комплекс “Христо Ботев”, довършване на пешеходната зона до ж.п. гарата и други.