Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва в България отправи покана към литературния критик Юлий Йорданов – единствения в Лом член на Съюза на българските писатели, да вземе участие във втората национална среща „С перо и меч“ на писателите, пишещи на военна тема. Тя се състоя в рамките на проведения в красивата местност „Крънската кория“ в околностите на Казанлък втори национален събор на запасното войнство на България.

Това е второто участие на литературният критик в такава мащабна проява на запасното войнство на България. На срещата „С перо и меч“ се представиха 22 автори от цяла България.

Председателят на Общинския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Казанлък майор о.з. Стефко Михайлов направи творчески портрет на автора, изтъквайки, че г-н Йорданов е единственият член на Съюза на българските писатели, уважил срещата. Той говори за стойностните качества на издадените негови петнадесет книги.

Юлий Йорданов запозна колегите си и присъстващите на срещата гости от родината с двете си книги, посветени на отечественото ни войнство „Коваленко Петков – хронистът на Голинци“ и „Музикална диря през света“. Той благодари на домакините и организаторите и благопожела „С перо и меч“ да се превърне в ежегодна проява на писателите с пагони на раменете.

Председателят на организационния комитет на втората национална среща „С перо и меч” о.р. генерал-лейтенант Кирил Цветков връчи на Юлий Йорданов награда „С перо и меч“, пожелавайки му нови успешни страници за популяризиране в книги живота на българските воини.

Присъстващият на срещата вицепремиер Красимир Каракачанов – министър на отбраната, след като разгледа изложението на книги на воинска тематика, приветства участниците във форума. Той лично поздрави Юлий Йорданов за успешната му литературно-критическа и изследователска работа.