На 14 април 2019 г. се навършват 20 години от създаването на Районна здравноосигурителна каса-Враца. По този повод РЗОК-Враца организира Ден на отворените врати на 18 април 2019 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. до 12:00 ч. С удоволствие каним всички граждани, които искат да ни посетят и да се запознаят с дейността и работния процес в нашата институция.

РЗОК-Враца е създадена на 14 април 1999 г. и е деветата в реда по учредяване структура на НЗОК в страната. Това става със заповед на тогавашния директор на НЗОК д-р Илко Семерджиев.

Основна цел на институцията е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

Първият директор на РЗОК-Враца е д-р Александър Семков. От създаването досега РЗОК-Враца има общо петима директори. Настоящият директор Светозар Симеонов заема поста от 2008 г. Зам.-директор на РЗОК-Враца е д-р Елза Йорданова.

В началото на здравната реформа екипът на институцията се състои едва от петима души. Тези служители и до днес работят в здравната каса. В момента общия брой на заетите е 57.

Първоначално РЗОК-Враца започва своята дейност в офис, предоставен от администрацията на Природен парк „Врачански балкан“, в една от емблематичните сгради във Враца – Ловния дом. Следва преместване в сградата на бившата Партийна школа, а после в помещенията на несъществуващата Тексимбанк на площад „Христо Ботев“ във Враца. В началото на 2001 г.

РЗОК-Враца се настанява в собствена сграда, изцяло ремонтирана за нуждите на РЗОК. Това е бившият Дом на учителя. Зданието има дълга история и е познато на поколения врачани. През годините първоначално е познато като кино „Култура“, след това през 1968 г. в него започва да функционира и първия Младежки дом в България, а през 1974 г. вече е Дом на учителя.

Дейността на РЗОК-Враца е организирана в два отдела – „Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността“ и “Договаряне, информационно обслужване и контрол на изпълнителите на медицинска и дентална помощ и аптеки“, оглавявани съответно от Стефка Дешева и Даниел Илиев.

Към днешна дата РЗОК-Враца има сключени договори с:

49 аптеки, 102 стоматолози, 92 индивидуални и 2 групови лекарски практики, 18 медицински центъра и 1 ДКЦ, 97 индивидуални и 5 групови лекарски практики на специалисти, 12 договора с лечебни заведения в област Враца по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.

През 2001 г. здравноосигурителните плащания на РЗОК-Враца са били в размер на 11 006 745 лв., през 2018 г. тази сума е 75 737 969 лв.

През 2018 г. РЗОК-Враца е обработила 9000 протокола за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК.

РЗОК-Враца има 4 офиса в следните градове от областта – Мездра, Оряхово, Козлодуй и Бяла Слатина.

РЗОК-Враца е една от малкото институции в града, които имат пряк контакт с хората. Среднодневно приемната се посещава от около 250 човека.

Средната възраст на служителите в РЗОК-Враца е 40 години. 90% от тях са дипломирани висшисти.

През последните няколко години в РЗОК-Враца има постоянна тенденциия за увеличаване на броя европейски документи, свързани с прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност в Европейския съюз.

За 2018 г. са обработени повече от 3500 заявления за издаване на Европейска здравна карта, повече от 600 са обработените документи на здравноосигурени лица – граждани на България и на страни от Европейския съюз.