Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятъра са факторите, които предизвикаха пожари на много места в региона и страната.

Често пъти причина за предизвиканите пожари е небрежност при работа в земеделските земи, както и неправилното боравене с огън или безотговорно изхвърляне на фас от цигара.

Служителите на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца са предприели всички необходими мерки за предотвратяване на пожари, като същевременно апелират за по-висока отговорност при боравенето с огън и леснозапалими материали при работа на полето или битови дейности в домашни условия.

Продължават срещите с кметовете на населите места, представители на земеделски кооперации, собственици и ползватели на земеделска техника, на които се обръща внимание за засилване на тяхната бдителност по отношение на пожарната безопасност.

Служителите на РСПБЗН-Враца апелират към гражданите за своевременно подаване на сигнали при забелязване признаци на пожар(дим, пламъци, мирис за загоряло), като уточняват местата на установения пожар.