Уважаеми приятели от ромската общност,
Нека 2022 година донесе в домовете ви здраве, сполука и благоденствие.
Община Оряхово ще продължи да полага усилия и подобрява живота на всички ви и с взаимна подкрепа и единство ще успеем да я превърнем в още по-красиво и привлекателно място за живеене.
Продължавайте да пазите все така автентичността на своя бит и култура, темперамент и любов към живота!
Честит Банго Васил!
Росен Добрев
Кмет на Община Оряхово