На 6 февруари 2023 г. от 17:00 ч. в Малката зала на ХГ „Иван Фунев“ ще бъде открита изложба – живопис по повод 100 години от рождението на художника и културен деятел Георги Чайковски.