Във връзка с ремонтните дейности на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”. Поради тази причина считано от 22.11.2019 г. до 29.11.2019 г., при полагане на асфалтова настилка по ул. „Христо Ботев” и ул. „Радецки”, до „Ботев парк”, движението на превозни средства ще бъде преустановено.
Ще бъде осигурено поетапно преминаване само за живущите в ремонтирания участък.