Размерът на данъка върху превозни средства във Враца остава непроменен. Предвижда се отстъпка в размер на 5%.

Община Враца стартира кампанията за плащане на данък върху превозни средства, като размерът му през настоящата година остава непроменен.

За лицата, заплатили цялата дължима сума до 30 април, се предвижда 5% отстъпка.

При желание за заплащане на данъка на части, сроковете са – до 30 юни за първа вноска и до 31 октомври за втората.

Собствениците на превозни средства могат да заплащат своите задължения: по банков път; на касите в “Местни данъци и такси”;  чрез страница на Националната агенция по приходите, както и на касите на пощенските станции и тези на EasyPay.