Община Враца стартира кампанията за плащане на данък върху превозни средства, като размерът му през настоящата година остава непроменен.
За лицата, заплатили цялата дължима сума до 30 април, се предвижда 5% отстъпка.
При желание за заплащане на данъка на части, сроковете са – до 30 юни за първа вноска и до 31 октомври за втората.
Запазва се и редът за погасяване – системата покрива първо невнесените данъци за минали години.
Собствениците на превозни средства могат да заплащат своите задължения:
по банков път;
 чрез системата „виртуален ПОС“;
 на касите в “Местни данъци и такси”;
 чрез страница на Националната агенция по приходите;
 на касите на пощенските станции и тези на EasyPay.
 Кампанията за заплащане на данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци ще стартира през месец февруари.