На 08.09.2021 г. Областният управител г-н Иван Сълов проведе присъствено заседание с кметове, зам.-кметове и представители на общините от областта по повод изготвяне проект на предстоящите за разкриване социални услуги на областно ниво, които ще получат финансиране по програмите от програмен период 2021-2027 г. и Плана за възстановяване и устойчивост.

Г-н Иван Сълов откри заседанието и отбеляза, че то се провежда във връзка с писмо на Министерството на труда и социалната политика, относно финализиране на предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на ресурсите и мерките през новия програмен период 2021-2027 г.

„Днешната среща е изключително важна, тъй като услугите на областно ниво ще осигуряват подкрепа не само на хората от общината, в която са създадени, но и на нуждаещите се от всички общини в областта“, акцентира Областният управител.

На срещата отново беше пояснено, че картата за целите на еврофинансирането включва само предвидените за създаване нови социални услуги, тъй като за функционирането на съществуващите такива са осигурени средства от други източници и няма да бъдат закривани.

Бъдещите услуги от резидентен тип следва да са в близост до подкрепящите ги консултативни такива, като и двата типа ще следва да са в достатъчно оживена локация, включително до здравни заведения. Общините заявили разкриването на услуга на областно ниво трябва да имат 95% готовност с налични терени и подходящи сгради. Новоразкритите услуги ще работят на проектен принцип, като след изтичане финансирането от еврофондовете ще има предвидено национално такова.

На срещата беше постигнато съгласие за разкриване на общо 24 нови социални услуги на областно ниво на територията на общините в област Враца.

В срок до 10 септември протокол от съгласуваното предложение ще бъде изпратено в Министерството на труда и социалната политика.