Доброволци към местна активна група по програма РОМАКТ раздадоха 1500 предпазни маски за многократна употреба и 400 броя дезинфектанти на нуждаещи се лица в община Враца.

Успоредно с това екипи на БКС дезинфекцираха централни улици, площади и обществени площи в селата Девене, Баница и Тишевица.

Дейностите са реализирани в рамките на инициативата „Малки грантове на програма РОМАКТ в помощ на общините да отговорят на пандемията от COVID-19”.

Осигурената безвъзмездна финансова помощ по програмата е в размер на 2 549 евро.

Мерките по проекта са насочени към маргинализирани групи, с цел недопускане разпространението на коронавируса.