На 10 август, в Дома на енергетика се проведе регулярна среща между представители на общините Козлодуй и Мизия и ръководния персонал от дирекция „Безопасност и качество“ към ,,АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

По време на срещата се обсъдиха въпроси, свързани с новите изисквания в област Аварийна готовност, произлезли от изменения в Закона за безопасното използване на ядрената енергетика, наредбата по аварийно планиране и документите на Международната агенция за атомна енергия през 2020 и 2021 година.

Страните разговаряха и за възможността да се проведе обучение в три възрастови групи на подрастващото поколение през учебната 2021 – 2022 година. За целта училищата ще подават заявки в Общината за изготвяне на график, съобразно епидемиологичната обстановка в страната.

Представители на Община Козлодуй бяха г-жа Николинка Тодорова, председател на Общински съвет, г-жа Гинка Иванова, заместник-кмет, и Иван Вачов, служител по сигурност на информацията и ОМП.