Вчера, 25 ноември 2021 г., посредством видеоконферентна връзка се проведе редовно заседание на Общински съвет-Козлодуй.

Председателят на ОбС, г-жа Николинка Тодорова, откри заседанието, като в началото предложи да бъде гласувано добавянето на нова точка към дневния ред, а именно – освобождаването на д-р Момчил Иванов от длъжност управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй, и определяне на нов, временно изпълняващ длъжност управител на лечебното заведение.

Общинските съветници дискутираха по темата и, след подлагане точката на гласуване, предложението за определяне на нов управител бе прието.

Част от решенията, които общинските съветници гласуваха също, са: Приемане на последваща оценка на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.; Приемане на информация на Финален доклад – отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.

В края на заседанието г-жа Николинка Тодорова съобщи, че на 30.11.21 г. (вторник) от 16:45 ч., пред НЧ „Яким Деспотов – 1899”, в с. Гложене, по предложение на две от Постоянните комисии на ОбС е организирана среща с живущи от селото и земеделски производители.

Повод за срещата са множеството сигнали относно преминаването на тежкотоварни автомобили по част от улиците в селото, които разрушават пътната настилка, вследствие на което се напукват къщите на хората.