На 23 март 2021 г., онлайн, се проведе заключителният етап на майсторския клас на CERN (Европейска организация за ядрени изследвания) в гр. София.

Събитието се организира съвместно с CERN от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество), по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

За участие в класа бяха поканени учениците от ПГЯЕ „Игор В. Курчатов” гр. Козлодуй – Анатоли Нанов от 9б клас, Андриян Цветанов, Анелия Джуркова и Катрин Спасова 9в клас, Емил Тиханов и Самуил Герасимов от 11б клас, Йонатан Димитров и Ростислав Тодоров от 12б клас, с ръководител инж. Надежда Ранделова.

След уводни лекции, на 15 и 16 март, по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците бяха разпределени по групи и им бе възложена обработка на реални данни от детектора CMS в CERN. Учениците под ръководството на учителите и менторите направиха оценка на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева.

На 23 март 2021 г. получените резултати бяха обсъдени на видео конференция с учени от CERN и с ученици и учители от Белград и Ниш.

Майсторският клас завърши успешно с тест за участниците.