Вчера, 22 май, служители на общинска администрация, Общинско предприятие „Комунална дейност”, ОП „Стопанска дейност и реклама”, служители от АЕЦ „Козлодуй”, ДП РАО, от кметствата по населените места (с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара), училища, детски градини, пенсионерски клубове участваха в акция по почистване на града и населените места на територията на общината.

Кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова и секретарят на Община Козлодуй, г-жа Лиляна Рашкова, също се включиха в почистването на града.

Бяха почистени градските площи: от входа на гр. Козлодуй до ресторант „Бриз”, територията около Дом на Енергетика, зоната за отдих и спорт – Дигата, териториите около училищата, детските градини, автогарата и детската кухня. По време на инициативата бяха събрани листа и отпадъци, бяха отстранени храсти и бяха окастрени дървета.

АЕЦ „Козлодуй”, освен човешки ресурс, осигури моторни коси, храсторези за почистване на зеления отпадък, камиони, както и – чували, ръкавици и минерална вода. ДП РАО също се включиха активно в почистването, като осигуриха допълнително чували, ръкавици и минерална вода.

Лична отговорност на всеки един от нас, като граждани, е нашата община да бъде чиста и ежедневно да се грижим за природата, за опазването на околната среда.