Министерският съвет взе решение за промени в списъка на републиканските пътища на територията на община Берковица.

В община Берковица републиканският път III-815 (Петрохан – о.п. Берковица) – Берковица – (о.п. Берковица – Благово), с дължина от 5,403 км, става публична общинска собственост и ще бъде заличен от списъка с републиканските пътища.

Промяната се извършва по предложение на общинската администрация, която ще има възможността да кандидатства по различни програми и мерки за финансиране за подобряване на техникоексплоатационното състояние на пътя, както и да отделя средства за текущо поддържане.

Снимката е илюстративна.