Продължават злоупотребите свързани с нерегламентирана продажба и подмяна на водомери.

През изминалата седмица във ВиК Враца отново са получени сигнали от граждани за измамни действия на лица представящи се за служители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД– Враца в района на бул.“Васил Кънчов“ блокове № 92 и 94 .

Напомняме на всички потребители на ВиК услуги, че подмяна на водомери се заявява само на място в управлението или районните производствени поделения на дружеството. Срещу всяка заплатена такса на потребителите се издава разходооправдателен документ /фактура, касова бележка/.

ВиК Враца е информирало компетентните правоохранителни органи за предприемане на адекватни мерки.