Вчера, 27 септември, кметът на община Козлодуй Маринела Николова и служители на общинска администрация проведоха среща с представители на блоковете 1, 2, 2А, 6, 6А и 7, в ж.к. 3 – север.

Г-жа Маринела Николова запозна присъстващите с темата на срещите, които се провеждат в града, а именно – редът за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост и други актуални благоустройствени въпроси.

„Правим тези срещи, защото искаме да актуализираме регистъра на домоуправителите в общината. Също така бихме искали да си помагаме взаимно. Грижите и почистването на предблоковите пространства е задача на живущите в блоковете. Община Козлодуй винаги е насреща. Ако имате нужда от помощ за извозването на събраните пред жилищата отпадъци, Общинското предприятие „Комунална дейност” ще съдейства”, каза Маринела Николова.

генерал агрохимикали

Кметът на общината запозна присъстващите и с предстоящите ремонти и подобрения в града.

Въпросите на присъстващите домоуправители касаеха инфраструктурни проблеми, озеленяването и сметоизвозването в района. Г-жа Николова обеща, че още днес служители на общинска администрация ще минат на оглед.

На 4 октомври (понеделник) от 17:00 часа е следващата среща на кмета с домоуправителите на бл. 71, Радецки 1 и 2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 83, 84, 85, 86, 87, като срещата ще се състои до новата детска площадка южно от бл. „Радецки” 2, до магазин „Мирела”.