В началото на юли месец Община Козлодуй стартира рехабилитация на уличната мрежа в междублоковите пространства в ж.к. 2, гр. Козлодуй.

Към настоящия момент ремонти се извършват в пространствата зад бл. 42 и 43 до СУ „Христо Ботев”, от бистро „Бриз” до бл. 67, пряката от ул. „Хаджи Димитър” през бл. 47 и бл. 53 и паркинга на бл. 64 до СУ „Христо Ботев”. Асфалт ще бъде положен и на паркинга на бл. 62. В същото време предстои да се извърши и асфалтиране на пътя от пощата до ул. „9 май”.

Припомняме, че с постановление № 348/18.12.2019 г. на Министерски съвет Община Козлодуй получи 2 000 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на общината. За да бъде реализиран проектът за рехабилитация на уличната мрежа, Община Козлодуй дофинансира със средства от общинския бюджет, възлизащи на 568 903 лв.

Община Козлодуй работи по дългосрочен четиригодишен проект „Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”, като за целта в общинския бюджет всяка година, от тази включително, са заложени и ще се залагат по 500 000 лв. Предвидено е фрезоване и асфалтиране на проблемни участъци от уличната мрежа на територията на общината.