На 22.07.2021 г. ще започне второто раздаване на безплатни компостери от кампанията „Нулев отпадък”, част от Общински екологичен календар.

Служител от общинска администрация ще се свърже с одобрените кандидати за уточняване на часа и мястото, откъдето могат да получат своя компостер.

През тази година до момента са раздадени 46 бр. компостери.

Списък на одобрените за получаване на безплатен компостер от кампанията „Нулев отпадък” може да намерите на страницата на Община Козлодуй: https://www.kozloduy.bg/currentNews-5352-newitem.html