На 05.07.2021 г. ще започне раздаването на безплатни компостери от кампания „Нулев отпадък”, част от Общински екологичен календар.

Служител от общинска администрация ще се свърже с първите одобрени кандидати за уточняване на часа и мястото, от което могат да получат своя компостер.

Напомняме, че крайният срок за подаване на заявления за компостери се удължава до 16.07.2021 г.

Всички граждани от общината, чийто имот е с дворна част и зелени площи, могат да подадат заявление от общ характер на гише „Деловодство” в Център за административно обслужване, на адрес: ул. „Христо Ботев” № 13 или на електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com. Задължително посочете име, адрес, телефон за връзка и заявление да получите безплатно 1 бр. компостер.

Съвместната ангажираност между Община и граждани е основата за едно по-добро управление на отпадъците и увеличаване на тяхното разделно събиране.

Списък на първите одобрени за получаване на безплатен компостер от кампания „Нулев отпадък” може да намерите на страницата на Община Козлодуй:

https://www.kozloduy.bg/currentNews-5303-newitem.html