За четвърта поредна година Община Козлодуй ще предостави 80 броя компостери на граждани от общината, чийто имот е с дворна част и зелени площи.

Съоръженията ще бъдат раздадени на първите заявили желание, като за целта всеки желаещ трябва да подаде заявление от общ характер на гише „Деловодство” в Център за административно обслужване на адрес: ул. „Христо Ботев” № 13 или на електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com.

Задължително посочете име, адрес, телефон за връзка и желание да получите безплатно 1 бр. компостер.

генерал агрохимикали